Zostały tu przedstawione wybrane metody rozwiązywania zadań w mechaniki technicznej ( wytrzymałości materiałów , mechaniki budowli). Znajdziesz tu przykładowe rozwiązania oraz możliwosci definowania i rozwiązania własnych zadań z tego zakresu.
      |  

Co zyskujesz przez rejestrację:
 • Dostęp do rozwiązanych zadań, zapoznanie się ze sposobami ich rozwiązywania.
 • Możliwość definowania własnych zadań i otrzymania ich rozwiązania jak w podanych przykładach na stronie głównej.

  Przebieg rejestracji:
 • Po wprowadzeniu swoich danych na podany e-mail otrzymasz potwierdzenie wpisu do bazy użytowników tego serwisu.
 • Otrzymanie tej informacji musisz potwierdzić na podanym w e-mailu adresie.
 • Następnie dokonujesz wplaty na deklarowany okres użytkowania tego serwisu.
 • Potwierdzenie wpłaty otrzymujesz również drogą e-mailową.
 • Każde wejście do serwisu związane jest z otrzymaniem jednorazowego hasła dostępu ( pobierz hasło).
 • Po wygaśnięcu terminu użytkowania serwisu możesz dokonać kolejnej wpłaty.
 • Brak przedłużenia okresu korzystania z serwisu przez okres 6 miesięcy powoduje usunięcie użytkownika z bazy ( po tym okresie musisz ponownie się zarejestrować)

  Rejestracja:

  Nazwa:

  Użytkownik:

  Hasło:

  Email:

  Okres użytowania ( wybierz):

  1 miesiąc 11 zł
  3 miesiące 24 zł
  6 miesiecy 31 zł

  [Powrót do menu]  ©2005--2019 SoM. All Rights Reserved.