Strona główna   | Kontakt
Przedstawiono w tym opracowaniu wybrane metody rozwiązywania zadań z mechaniki technicznej ( wytrzymałości materiałów , mechaniki budowli). Znajdziesz tu przykładowe rozwiązania oraz możliwosci definowania i rozwiązania własnych zadań z tego zakresu.
       do wykorzystania w edukacji i przemyśle - projektowanie konstrukcji inżynierskich.
Po zalogowaniu się gotowy zbiór zadań z rozwiązaniami
dodatkowo tam gdzie wprowadzasz własne dane 1, 2, 3 kroki i zadanie rozwiązane on-line. ( Jak to działa ?)
Sztuczna inteligencja on-line rozwiązuje każde Twoje zadanie !!!


    Zaloguj się
  użytkownik
  hasło
 
     Pobierz hasło
      Nie masz konta? Zarejestruj się   


Poznaj metody obliczeń
Potem projektuj
Przykładowe rozwiązania ( po zalogowaniu cały zbiór)  
1. Naprężenia
1.1   Naprężenia normalne, tnące, główne. Koło Mohra dla naprężeń.
2. Układy pretowe  
  2.1   Statycznie wyznaczalne - projekt przekroju.
  2.2   Statycznie niewyznaczalne.
  2.3   O zmiennych przekrojach..
3. Zginanie  
3.1   Siły tnące i momenty gnące w belkach. ( O rysowaniu wykresów momentów gnacych.)  
3.1.1   Belki obciażone jednym typem obciążenia ( tylko siłami, momentami, obciazeniem ciaglym).
 
3.1.2   Belki obciazone w dowolny sposób kombinacją sil, momentów, obciazeń ciaglych.  
3.1.3   Belki utwierdzone i obciążone w dowolny sposób siłami, momentami, obciążeniem ciągłym.  
3.2   Sily tnace i momenty gnace w belkach wieloprzęsłowych. ( Zadanie 2)  
3.3   Projekt przekroju zginanej belki.  
3.4   Ugięcia belek - metoda Clebsha.  
3.4.1   Dla belek swobodnie podparych i obciążonych w dowolny sposób siłami, momentami, obciążeniem ciągłym.  
3.4.2   Belki utwierdzone i obciążone w dowolny sposób siłami, momentami, obciążeniem ciągłym.  
3.5   Zginane ukośne belki, wyzaczanie naprężeń, projektowanie przekroju belki..  
3.5.1   Zginane ukośne belek o przekrojach opływowych.  
4. Momenty bezwładności przekroju.  
  4.1   Przekrój ćwiartki koła.  
4.2   Utworzonego przez elementarne pola ( prostokąty, trójkąty itd.)  
4.3   Określonego przez współrzędne punktów. Przekroje opływowe.  
5. Skręcanie  
  5.1   Skręcanie pretów o przekroju kołowym.  
6. Wytrzymałość złożona  
6.1   Zginanie ze skręcaniem. (Projektowanie średnicy wału).  
7. Wyboczenie  
7.1   Obliczanie sił krytycznych.  
8. Ramy  
8.1   Momenty gnące, siły tnące, normalne, w ramach statycznie wyznaczalmych.  
9. Metody energetyczne  
9.1   Ugięcia belek.  
  9.2   Zagadnienia statycznie niewyznaczalne.
  9.3   Rozwiązywane zagadnień statycznie niewyznaczalnych z wykorzystaniem równań Maxwella-Mohra dla belek i ram.
10. Metoda obciążeń wtórnych  
  10.1   Ugięcia belek i kąty obrotu belk. Belki o zmiennym przekroju..  
  10.2   Belki statycznie niewyznaczalne - równanie trzech momentów.
11. Płyty kołowe  
11.1   Ugięcia, naprężenia w płytach kołowych i pierścieniowych.  
12. Dodatek  
12.1 O rysowaniu wykresów momentów gnacych.  
12.2  Rozwiązywanie układów równań liniowych online gdy dane są współczynniki.  
12.3  Rozwiązywanie układów równań liniowych online podanych wzoramii analitycznymi.  
 
©2005--2019 SoM. All Rights Reserved.