Momenty bezwładności figury płaskiej ( przekroju).
Wyznaczanie momentów bezwładności względem osi, układu współrzędnych, gdy przekrój określony jest przez pola figur elementarnych, które składają się na dany przekrój.
  home      jak to dziala.
Tematy oznaczone są rozwiązywane analitycznie on-line.
Podajesz swoje dane i masz natychmiast rozwiązanie. -> Rozwiązanie analityczne !!!


1. Naprężenia
1.1   Naprężenia normalne, tnące, główne. Koło Mohra dla naprężeń.
2. Układy pretowe  
  2.1   Statycznie wyznaczalne - projekt przekroju.
  2.2   Statycznie niewyznaczalne.
  2.3   O zmiennych przekrojach..
3. Zginanie  
3.1   Siły tnące i momenty gnące w belkach. ( O rysowaniu wykresów momentów gnacych.)  
3.1.1   Belki obciażone jednym typem obciążenia ( tylko siłami, momentami, obciazeniem ciaglym).
 
3.1.2   Belki obciazone w dowolny sposób kombinacją sil, momentów, obciazeń ciaglych.  
3.1.3   Belki utwierdzone i obciążone w dowolny sposób siłami, momentami, obciążeniem ciągłym.  
3.2   Sily tnace i momenty gnace w belkach wieloprzęsłowych. ( Zadanie 2)  
3.3   Projekt przekroju zginanej belki.  
3.4   Ugięcia belek - metoda Clebsha.  
3.4.1   Dla belek swobodnie podparych i obciążonych w dowolny sposób siłami, momentami, obciążeniem ciągłym.  
3.4.2   Belki utwierdzone i obciążone w dowolny sposób siłami, momentami, obciążeniem ciągłym.  
3.5   Zginane ukośne belki, wyzaczanie naprężeń, projektowanie przekroju belki..  
3.5.1   Zginane ukośne belek o przekrojach opływowych.  
4. Momenty bezwładności przekroju.  
  4.1   Przekrój ćwiartki koła.  
4.2   Utworzonego przez elementarne pola ( prostokąty, trójkąty itd.)  
4.3   Określonego przez współrzędne punktów. Przekroje opływowe.  
5. Skręcanie  
  5.1   Skręcanie pretów o przekroju kołowym.  
6. Wytrzymałość złożona  
6.1   Zginanie ze skręcaniem. (Projektowanie średnicy wału).  
7. Wyboczenie  
7.1   Obliczanie sił krytycznych.  
8. Ramy  
8.1   Momenty gnące, siły tnące, normalne, w ramach statycznie wyznaczalmych.  
9. Metody energetyczne  
9.1   Ugięcia belek.  
  9.2   Zagadnienia statycznie niewyznaczalne.
  9.3   Rozwiązywane zagadnień statycznie niewyznaczalnych z wykorzystaniem równań Maxwella-Mohra dla belek i ram.
10. Metoda obciążeń wtórnych  
  10.1   Ugięcia belek i kąty obrotu belk. Belki o zmiennym przekroju..  
  10.2   Belki statycznie niewyznaczalne - równanie trzech momentów.
11. Płyty kołowe  
11.1   Ugięcia, naprężenia w płytach kołowych i pierścieniowych.  
12. Dodatek  
12.1 O rysowaniu wykresów momentów gnacych.  
12.2  Rozwiązywanie układów równań liniowych online gdy dane są współczynniki.  
12.3  Rozwiązywanie układów równań liniowych online podanych wzoramii analitycznymi.  


S
P
I
S

T
R
E
Ś
C
I


©2005--2019 SoM. All Rights Reserved.